Belang van de baby-dreumesgroep en dreumes-peutergroep

Baby op rug reikt naar benen

Rustig onderzoeken

voor de baby

Avontuurlijk ontdekken

voor de dreumes

In het eerste 1,5 jaar van een kind zijn de ontwikkelingsstappen het grootst. In de motoriek alleen al, is dat goed zichtbaar: een kind gaat van liggen naar kruipen, zitten, staan en lopen. Om de vrije bewegingsontwikkeling te ondersteunen hebben baby’s en dreumesen ruimte nodig. Een ruimte ingericht met spelmaterialen die speciaal voor deze leeftijdsfase zijn ontwikkeld. Jonge kinderen kunnen daar veilig, rustig en ongehinderd op onderzoek uit met speelgoed dat bij hun interesse van dat moment past. Wij kunnen kinderen het beste afgestemd op hun behoeftes begeleiden in een horizontale groep waar het leeftijdsverschil tussen kinderen minder groot is dan in een verticale groep met baby’s en peuters samen.

Door helemaal gericht te zijn op het ritme en de behoefte van het individuele kind is er rust en structuur op de babygroep. Kinderen zijn tevreden, hebben hun momenten van verzorging waar extra veel tijd aan het kind wordt gegeven en ze kunnen vervuld door aandacht daarna heerlijk zelf spelen en op onderzoek uit.

De baby-dreumesgroep in het kort:

Jonge baby
  • Een ruimte ingericht met prachtige open materialen volgens de visie van Emmi Pikler.
  • Baby’s die nog niet kruipen, hebben een eigen deel in de ruimte om veilig en ongestoord te rollen en draaien in hun spel.
  • Pedagogisch medewerkers zorgen dat de kinderen veel individuele aandacht krijgen tijdens zorgmomenten zoals verschonen en eten. We volgen het eigen ritme van een kind. Tevreden kinderen die voldaan zijn in hun behoeftes van eten, slaap en nabijheid komen optimaal tot spel en ontdekken.
  • We passen de selectie van spelmaterialen en de presentatie ervan regelmatig aan, zodat kinderen geboeid blijven in hun spel.

Overgang naar de dreumes-peutergroep

Kinderen gaan op een leeftijd tussen de 1,5 en 2 jaar over naar de dreumes-peutergroep. We stemmen het moment van overgaan af op de ontwikkeling van een kind. Het ene kind is er eerder aan toe dan het andere. Waar mogelijk laten we kinderen samen met een ander kind overgaan. Dit hangt echter af van de opbouw van de groep en is daarom niet altijd te garanderen.

Aan de overgangsfase besteden wij veel tijd. Door de kleinschaligheid van de vestiging kennen de kinderen alle medewerkers. Omdat de dreumes al regelmatig op bezoek is geweest op de peutergroep, is de overgang naar deze groep niet meer zo spannend voor hem of haar. De babymentor begeleidt de overgang en gaat de eerste paar keer mee naar de peutergroep. Dat is een veilig gevoel voor het kind en voor jou als ouder. Vanwege haar vertrouwdheid met het kind blijft de babymentor ook in de wenperiode op de nieuwe groep nauw betrokken bij het welbevinden van het kind.

Zelf ondernemen voor de peuter

Op de dreumes-peutergroep is de ruimte zo ingericht dat kinderen veel zelf kunnen doen. “Leer mij het zelf te doen”, is een bekende zin van pedagoog Montessori. Als kinderen deze gelegenheid krijgen, zijn ze meer betrokken bij de materialen en de gebeurtenissen. Zelf beslissen welke activiteit je gaat doen en materialen uit de kast pakken, zelf aan tafel gaan (op kinderhoogte), zelf je glas inschenken… De speelmaterialen zijn uitdagend, veel van hout en uit het dagelijkse leven. Kinderen kijken naar ons en willen ons graag nadoen. Wij zorgen dat wij aansluiten bij de interesses die zij hebben, in Montessoritaal ‘de gevoelige periode’. Vanuit een basisinrichting worden materialen toegevoegd en vervangen naar de behoefte van de kinderen. Prachtig om te zien hoe de kinderen genieten, groeien en ontwikkelen.

Lees meer over onze pedagogische visie, of laat je erover vertellen tijdens een rondleiding.