Kinderdagverblijf Westerpark Amsterdam
Kino Kinderopvang

Kinderdagverblijf Westerpark Amsterdam? Kino Kinderopvang is een kleinschalige kinderopvang organisatie in Amsterdam Westerpark met als doelstelling persoonlijke opvang in een uitdagende natuurlijke omgeving . Wij laten ons inspireren door de pedagogen Emmi Pikler en Maria Montessori. Deze twee pedagogen hebben vanuit het respect voor de mogelijkheden van het kind een visie ontwikkeld waar elk kind vanaf baby tot 4 jaar gestimuleerd wordt in de mogelijkheden die het heeft. Wat dit voor de verschillende leeftijden betekent verwijs ik u naar de pagina die gaat over de babygroep en de peutergroep.

Kinderdagverblijf Westerpark Amsterdam

Vormen herkennen

Waar onderscheiden wij ons mee:

Neem nu contact met ons op of schrijf direct in

 

Kinderopvang Westerpark Amsterdam

Natuurtuin

Kinderdagverblijf Westerpark Amsterdam

Kino Kinderopvang

Op deze website kunt u verder lezen hoe Kino Kinderopvang, kinderdagverblijf Westerpark Amsterdam, invulling geeft aan de inrichting van onze groepen, het aannemen van personeel en het gevoerde beleid.

Wij nodigen u graag uit om een kijkje te komen nemen op ons kinderdagverblijf in Amsterdam Westerpark. Neem contact op om een afspraak te maken of schrijf direct in.

Read More