Personeel

Kino heeft een klein en betrokken vast team. We werken bewust met de visie van Pikler en Montessori om bij te dragen aan kwaliteit in de kinderopvang. Kinderen houden ons spiegels voor en vragen elke dag onze volle inzet. Dit maakt dat we nooit uitgeleerd zijn. Niet alleen de kinderen ontwikkelen zich, maar wij ook. Voor verdieping en om de visie in praktijk uit te dragen, krijgen wij scholing en coaching. We hebben een pedagogisch coach in huis. Samen met de leidinggevende/eigenaresse halen we het beste in onszelf en elkaar naar boven. Wij vormen een warm team dat staat voor kwaliteit en een liefdevolle benadering. Dat zien wij terug in ontspannen, blije kinderen en tevreden ouders.

De meeste vakantie- en ziektedagen van medewerkers kunnen wij intern oplossen, ook omdat de eigenaresse zelf op de groep kan staan. Het komt daardoor zelden voor dat er inval van buitenaf ingezet moet worden. Wanneer dat wel nodig is, dan komt een vertrouwde zzp-er op de peutergroep invallen die zich aan Kino verbonden heeft. Peuters staan wat meer open voor nieuwe mensen en de meesten vinden het wel interessant als er iemand bij komt, naast hun vaste juf. De bezetting op onze babygroep regelen wij altijd intern, omdat sommige kleintjes gevoelig zijn voor vreemde gezichten.

Onze medewerkers 

  • beschikken over passende opleidingen;
  • zijn in het bezit van een geldige VOG;
  • hebben een sensitieve houding richting kind, ouders en elkaar;
  • zijn in staat zich aan te passen aan de behoefte van het kind;
  • denken creatief mee hoe de omgeving aan te passen voor de ontwikkeling van de kinderen;
  • zijn leergierig en gericht op zelfontplooiing;
  • zijn communicatief vaardig.

Vacature

We zijn op zoek naar een pedagogisch medewerker.