Kwaliteitscontrole

Landelijk register

De kinderopvang is gehouden aan allerlei regels en wetten, die worden gecontroleerd door verschillende instanties zoals de gemeente, de brandweer en de GGD. In het jaarlijkse GGD-rapport op het Landelijk Register Kinderopvang is te lezen hoe Kino Kinderopvang bij controle scoorde op verschillende punten wat betreft de pedagogische aanpak, veiligheid en gezondheid, inzet van medewerkers en planning van kinderen.

Bemiddeling bij klachten

Wij streven ernaar dat ouders meer dan tevreden zijn over de opvang van hun kind bij Kino. Onze houding is er immers op gericht om kinderen de beste opvang te bieden.

De ervaring leert dat door onze open houding, kleinschaligheid en betrokken benadering, ouders gemakkelijk kleine punten bespreekbaar maken met de pedagogisch medewerkers voordat ze uitgroeien tot een klacht. Je kunt ook laagdrempelig bij de leidinggevende terecht om zorgen of ontevredenheid te bespreken. Het is fijn voor ouders, medewerkers en kinderen als er geen onuitgesproken gevoeligheden tussen ons in blijven staan. Die groeien anders snel uit tot onbehagen, omdat het welzijn van jouw kind zo kostbaar is.

Het kan voorkomen dat ouders zich zorgen blijven maken of het ergens niet mee eens zijn. Is er na gesprekken toch het gevoel dat de klacht niet opgepakt wordt, dan hebben wij een klachtenregeling. Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie kinderopvang. Bij het klachtenloket kunnen ouders terecht voor informatie, bemiddeling en advies en het indienen van een officiële klacht over de kinderopvangorganisatie.