Belang van goed personeel

Kinderen hebben vertrouwde verzorgers nodig om zich veilig te voelen. Alleen dan kan een kind zich optimaal ontwikkelen. Wij hechten daarom ook veel belang aan goed personeel. Doordat wij een hele duidelijke visie hebben en deze ook uitdragen, beschikken wij ook over personeel die bij deze visie past. Dat maakt dat wij medewerkers hebben die leergierig zijn, zichzelf willen ontwikkelen t.b.v. de kinderen en de visie. Wanneer je volgens de visie van Emmi Pikler en Maria Montessori werkt kijk je ook op een bepaalde manier naar kwaliteit in de kinderopvang en hoe je hier zelf aan kan bijdragen. Wanneer je dan ziet dat de visie werkt en kinderen hierdoor een optimale omgeving geboden ervaren wij dat al onze inzet meer dan de moeite waar is geweest!

Ons personeel beschikt over;

–          Passende opleidingen;

–          In het bezit van een geldig VOG;

–          Een sensitieve houding richting kind, ouders en elkaar;

–          In staat zich aan te passen aan de behoefte van het kind;

–          Denkt creatief mee hoe de omgeving nog beter aan te passen t.b.v. van de kinderen;

–          Is leergierig en gericht op zelfontplooiing;

–          Communicatief vaardig.