Klacht

Waar gewerkt wordt kan een klacht ontstaan. Kino-kinderopvang streeft ernaar dat ouders meer dan tevreden zijn over de opvang van hun kind bij ons. Onze houding is er immers op gericht om uw kind de beste opvang te bieden.

Toch kan het voorkomen dat er iets is waar u zich zorgen over maakt of waar u het niet mee eens bent. Wij hebben daar verschillende wegen voor die u kunt bewandelen.

De ervaring leert dat door onze kleinschaligheid en betrokkenheid, ouders makkelijk en snel dingen bespreekbaar maken voordat dit een klacht wordt. Omdat de leidinggevende ook zelf veel aanwezig is, worden dit soort signalen ook snel opgepakt en vooral aangepakt. Dit is voor de ouders fijn maar ook voor de medewerkers. We staan daardoor allemaal voor hetzelfde, tevredenheid in de opvang. Ouders kunnen in gesprek gaan op de locatie of mailen naar leidinggevende via info@kino-kinderopvang.nl

Vindt u het tocht moeilijk om iets bespreekbaar te maken met de medewerker of met de leidinggevende of heeft u toch het gevoel dat het niet opgepakt wordt, dan hebben wij een klachtenregeling.  Wij zijn per 2016 aangesloten bij de geschillen commissie kinderopvang,  www.degeschillencommissie.nl . Voorheen was dat de klachtenkamer kinderopvang. U kunt via hen een klacht indienen. Zij zullen u eerst doorverwijzen naar het klachtenloket waarbij men probeert via het geven van informatie, mediation, bemiddeling of advies, u te helpen met uw klacht. Helpt dit niet, dan komt u bij de geschillencommissie uit.

 

 

Bericht 1

Posted by on mrt 4, 2014 in Nieuws | 0 comments

Bericht 1

Eindelijk is onze nieuwe natuurtuin aangelegd. Met een heerlijke speelheuvel waar kinderen kunnen klimmen en glijden. Met echt gras wat de beleving extra leuk maakt. Daarnaast een mooie grote wilgentunnel met een hutje in het midden waar kinderen kunnen spelen. Nu de lente opwachten om de tuin verder uit te breiden met een moestuin, een zandkeuken en andere spannende ontdek materialen aan de schutting. Buitenspelen biedt kinderen een leuke plek om nieuwe ontdekkingen te doen. In een heerlijke ruimte die veilig en vertrouwd is. Digitale...

read more