Visie

Pedagogische visie

Kinderen, hoe klein zij ook zijn, hebben een enorme intrinsieke motivatie om zich te ontwikkelen. Het is daarom van belang de omgeving en het handelen aan te passen op de behoeften van het kind. Zo kan het kind wanneer het er aan toe is maximaal profiteren van de mogelijkheden die worden geboden. Elk kind is anders met andere interesses. Wij bieden daar de ruimte voor door de kinderen goed te observeren en daar de omgeving op aan te passen. Door in te spelen op dat wat een kind aangeeft zorg je ervoor dat een kind zich gerespecteerd voelt in zijn handelen. De materialen sluiten aan bij zijn of haar interesses waardoor er succeservaringen ontstaan. Het kind voelt het zelfvertrouwen groeien wat weer een extra motivatie is om zich verder te ontwikkelen. Wij laten ons inspireren door de pedagogen Emmi Pikler en Maria Montessori. Deze twee pedagogen hebben heel mooi omschreven hoe kinderen zich ontwikkelen maar vooral ook heel duidelijk gemaakt hoe het handelen en de ruimte hier het beste aan bij kan dragen. De visie van Emmi Pikler gaat vooral om de vrije bewegingsruimte die een kind nodig heeft. Door een baby op de rug te leggen, zal de baby zijn eigen lichaam goed gaan ontdekken. Eerst de handjes en de rest van het lichaam. Zo zal de baby komen tot draaien en kruipen. Wij doen niets wat deze stappen verstoren. Wanneer een kindje nog niet zelf kan draaien of zitten zullen wij de baby altijd op de rug leggen en niet op de billen neerzetten. Een kind wordt zo in staat gesteld om zelf deze mijlpalen te bereiken en trots op te zijn. Kinderen leren al vanaf baby om doelen te bereiken en zich daarvoor in te zetten. Als wij kinderen op de billen zetten voordat zij dat zelf kunnen raken ze in de war. Ze gaan huilen als ze op de buik terug willen of vallen om. Ze weten dan niet hoe zij er zelf uit kunnen komen en raken daarvoor afhankelijk van de verzorgers. Een baby die deze stappen zelf mag bereiken en zelf leer hoe het er weer uitkomt heeft al een hele belangrijke ontwikkelingsstap gemaakt. Dit is een voorbeeld van onze werkwijze, de visie van Emmi Pikler heeft echter veel meer prachtige inzichten die wij op de groep toepassen.

De visie van┬áMaria Montessori gaat vooral over “leer mij het zelf doen”. Wanneer kinderen de mogelijkheid krijgen om veel zelfstandig te kunnen doen worden zij meer in de gelegenheid gesteld om te laten zien wat zij kunnen. Hierdoor hebben de kinderen naast veel plezier ook veel leerervaringen. Doordat wij zien wat de kinderen kunnen, is het voor ons mogelijk om het aanbod van materiaal aan te passen op de behoeften van de kinderen. Hierdoor ontstaat een speel- en leerrijke omgeving met kinderen die heel betrokken zijn in hun spel. Zo hebben wij verschillende fantasie en constructiehoeken maar ook kasten met speelwerkjes waar kinderen zelfstandig voor kunnen kiezen. De materialen wisselen regelmatig waardoor ze ge├»nteresseerd blijven. In de ochtend kunnen de kinderen tijdens het fruitmoment zelf hun fruit opscheppen en hun drinken inschenken. Door deze zelfstandigheid eten en drinken de kinderen ook veel beter en genieten zij meer van het moment aan tafel.

Natuurlijk valt er veel meer te vertellen over deze mooie visies. We lichten het verder graag toe in een rondleiding.