Doelstelling

Wij hebben als doelstelling om alle kinderen de ruimte te bieden voor hun eigen unieke ontwikkeling waardoor kinderen opgroeien tot evenwichtige en zelfverzekerde kinderen. Kinderen die in de maatschappij weten om te gaan met de omgeving om zich heen doordat zij nieuwe situaties met zelfvertrouwen tegemoet gaan. Kinderen die aan kunnen en durven geven wat hun behoeftes zijn en respect hebben voor de behoeftes van een ander.

De eerste vier jaar van een kind is essentieel voor het leggen van het fundament voor later. Wij zijn ons ervan bewust dat de kinderopvang hier een belangrijke bijdrage in kan leveren. Naast het belang voor ouders om zorgeloos te kunnen werken, is het ook belangrijk dat ouders ervaren wat de meerwaarde van kinderopvang is. Voor ons is kinderopvang meer dan opvangen alleen. Wij zijn enorm gemotiveerd om kinderen een omgeving te bieden waarin zij optimaal kunnen spelen en leren. Kinderen zijn van nature heel leergierig en nieuwsgierig. Wij zorgen dat dit optimaal gestimuleerd wordt door een uitdagende speel omgeving.

Wij zetten daarnaast allerlei middelen in om ouders te betrekken bij wat er op het kinderdagverblijf gebeurt, zonder dat zij fysiek aanwezig hoeven te zijn of daar extra tijd voor in moeten zetten. Ouders hebben het immers al druk genoeg.  Hoe wij dat doen kunt u lezen bij de button zichtbaarheid van kwaliteit.