Wet Kinderopvang

De kinderopvang is gehouden aan allerlei regels en wetten. Deze regels en wetten worden gecontroleerd door verschillende instanties zoals de gemeente, de brandweer en de GGD. Elk jaar kunt u in het GGD verslag lezen hoe de kinderopvangorganisatie heeft gescoord op allerlei punten wat betreft de pedagogische aanpak, veiligheid en gezondheid, inzet van medewerkers en planning van kinderen.

Hieronder vindt een link naar de wet kinderopvang:

Wet kinderopvang

Hieronder treft u het laatste rapport van de GGD: 

Rapport GGD