Visie

Pedagogische visie

Kinderen, hoe klein zij ook zijn, hebben een enorme intrinsieke motivatie om zich te ontwikkelen. Het is daarom van belang de omgeving en het handelen aan te passen op de behoeften van het kind. Zo kan het kind wanneer het er aan toe is maximaal profiteren van de mogelijkheden die worden geboden. Elk kind is anders met andere interesses. Wij bieden daar de ruimte voor door de kinderen goed te observeren en daar de omgeving op aan te passen. Door in te spelen op dat wat een kind aangeeft zorg je ervoor dat een kind zich gerespecteerd voelt in zijn handelen. De materialen sluiten aan bij zijn of haar interesses waardoor er succeservaringen ontstaan. Het kind voelt het zelfvertrouwen groeien wat weer een extra motivatie is om zich verder te ontwikkelen. Wij laten ons inspireren door de pedagogen Emmi Pikler en Maria Montessori. Deze twee pedagogen hebben heel mooi omschreven hoe kinderen zich ontwikkelen maar vooral ook heel duidelijk gemaakt hoe het handelen en de ruimte hier het beste aan bij kan dragen. Voor ons een enorme inspiratie om het beste uit onszelf en de omgeving te halen t.b.v. van uw kind!