Home

Kino–kinderopvang is een kleinschalige kinderopvang organisatie in Amsterdam Westerpark met als doelstelling persoonlijke opvang in een uitdagende natuurlijke omgeving . Wij laten ons inspireren door de pedagogen Emmi Pikler en Maria Montessori. Deze twee pedagogen hebben vanuit het respect voor de mogelijkheden van het kind een visie ontwikkeld waar elk kind vanaf baby tot 4 jaar gestimuleerd wordt in de mogelijkheden die het heeft. Wat dit voor de verschillende leeftijden betekent verwijs ik u naar de pagina die gaat over de babygroep en de peutergroep.

Waar onderscheiden wij ons mee:

 • Kleinschaligheid en persoonlijke benadering
 • Veel aandacht voor de individuele ontwikkeling van het kind
 • Een uitdagende omgeving voor het kind om te spelen
 • Een aparte baby- dreumes groep waar de allerkleinste veilig en rustig kunnen spelen
 • Een uitdagende dreumes/peutergroep waar ontdekken en spelen voorop staat
 • Gekwalificeerd, sensitief en gemotiveerd personeel
 • De intrinsieke motivatie en zelfstandigheid van het kind staat centraal
 • Gezonde en biologische  voeding, tussen de middag eten wij biologische warme maaltijden met de kinderen, ook voor baby’s vanaf 6 maanden.
 • Een natuurtuin waar lekker geklommen en ontdekt kan worden
 • Unieke interne communicatie middelen waardoor ouders niets meer hoeven te missen van hun kind
 • Met leuke en bijzondere workshops zodat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen op creatief gebied
Vormen herkennen

Vormen herkennen

 

Op deze website kunt u verder lezen hoe wij  invulling geven aan de inrichting van onze groepen, het aannemen van personeel en het gevoerde beleid.

Wij nodigen u graag uit om een kijkje te komen nemen op ons kinderdagverblijf  vestiging   in Amsterdam Westerpark

Read More